Aloyzas Smilingis

Ekspresija

1980, grafitas, plotis 90 cm