Aloyzas Smilingis

Melodija

1990, bronza, plotis 54 cm