Aloyzas Smilingis

Paukštis rekviem

Tamsus

Vasara

Nr. 245

Vizija

Sniego paukštė

Etiudas (moteris)

Nr. 277

Nr. 201

Nr. 180

Nr.97

Nr. 83

Nr. 81

Nr. 76

Žydėjimas 3

Trys spalvos

Sprogimas

Amžinybė

Portretas su žvake

Sniego paukštė

Ūkanos

Tyli slinktis

Peizažas

Potvynis

Kryžius

Karalius I

Nr. 102

Rytas

Nr. 63

Finalas

Ryto impresija

Siluetai

Žydėjimas 2

Čiurlionio tema

Nr. 248

Versmė II

Metamorfozė 2

Torsas klasika II

Baltija

Koliažas

Nr. 17

Gyvatė

Nr. 94

Nr. 10

Rytas

Melodija

Nr. 317

Aktas žaliame

Mėnesiena

Pliažas I

Nr. 54

Medeina

Geltonas peizažas

Jungtis 3

Etiudas I

Žydėjimas VI

Vasaros puokštė

Dvyniai

Kompozicija

Vakaras prie upės

Pliažas

Geltona raudona

Nr. 180-2

Metamorfozė 1

Peizažas pilkame

Besimaudanti 1

Dviese

Besimaudanti 2

Nr. 202

Atmintis

Nr. 98

Nr. 70

Žaliasis natiurmortas

Judesys

Vėtrungė

Nr. 191

Peizažas

Nr. 72

Mitas

Nakties paukštis I

Etiudas II

Ekspresija

Aktas raudoname

Nr. 79

Gaidelis

Žalias etiudas

Idėja

Vienatvė

Mažasis etiudas

Nr. 80

Po lietaus

Natiurmortas su veidrodžiu

Ugnies šokis

Vakaro melodija

Agresija. Fragmentas

Jungtis 2

Jungtis

Electra

Vega

Čigonė

Sena abstrakcija

Torsas ir veidai